Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Gi oss ti minutter med ærlighet
Publisert: 15.06.2009 av

Nærøy kommune skal måle sitt omdømme. Rådmann Arnt Wendelbo, enhetsleder Turid A. Hatling og kommunepolitiker Line Marit Flasnes ber deg om å være dønn ærlig de knappe ti minuttene det tar å gjennomføre undersøkelsen.


Nærøy kommune måler kommunens omdømme i disse dager. - Sett av ti minutter og vær dønn ærlige med oss, ber kommunepolitiker Line Marit Flasnes (fra venstre), rådmann Arnt Wendelbo og enhetsleder Turid Hatling.
Nærøy kommune måler kommunens omdømme i disse dager. - Sett av ti minutter og vær dønn ærlige med oss, ber kommunepolitiker Line Marit Flasnes (fra venstre), rådmann Arnt Wendelbo og enhetsleder Turid Hatling.


Et forprosjekt skal nå gjennomføre en omdømmemåling for å finne ut hva folk mener om Nærøy. I undersøkelsen får deltakerne si sin mening om både Nærøy kommune generelt og om kommunens tjenestetilbud.

Svar ærlig og anonymt
- Vi er mer opptatt av å få ærlige svar enn at vi skal tegne et glansbilde av Nærøy. Derfor gjennomføres spørreundersøkelsen helt anonymt, sier administrasjonssjef i Nærøy kommune, Arnt Wendelbo. Han er prosjektansvarlig for årets omdømmemåling.
Omdømmeprosjektet er en direkte videreføring av kommunens flerårige satsing på ungdom, der man med stort hell har spurt ungdom til råds. Et av rådene var å fokusere på hvordan kommunen framstår.
- Vi vet egentlig lite om hvordan folk oppfatter Nærøy. Denne undersøkelsen vil derfor være verdifull for å måle status for omdømmet vårt i dag. Med fakta på bordet, blir det lettere å gjøre de riktige grepene, mener Turid Halting, enhetsleder for kultur og fritid.

Alle kan svare
Omdømmemålingen gjennomføres på internett. Denne gangen er det ikke bare nærøyværinger som spørres. Omdømmeprosjektet inviterer folk fra hele landet til å svare, og er like opptatt av hvordan Nærøy oppfattes innad i kommunen som utenfor kommunegrensene.
- Som politiker er jeg opptatt av framtida. Det er viktig for oss å vite hvordan Nærøy oppfattes utenfor kommunegrensene. Men hvordan nærøyværingen ser på heimkommunen sin, er kanskje minst like viktig. Vi har 5 000 potensielle Nærøy-ambassadører i egen kommune, sier Flasnes.

Tar i bruk sosiale medier
Omdømmeprosjektet ledes av Torkil Marsdal Hanssen i ProsessKompetanse AS. Han har hentet inn erfaringsgrunnlag fra andre omdømmeprosjekter i landet, blant annet fra suksesshistorien Himmelblå på Helgeland.
- Vi tar også med oss de positive erfaringene fra ungdomskartlegginga i 2007. Vi har gode erfaringer med å gjennomføre spørreundersøkelser på Internett. Nytt i år, er at vi også vil ta i bruk sosiale medier som Facebook for å distribuere omdømmemålinga, sier Marsdal Hanssen.

Du kan si din mening om Nærøy ved å klikke deg inn på www.omdomme.pkom.no.


For mer informasjon, kontakt:
Prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen
tmh@pkom.no
9797 6065
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)