Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse
Publisert: 06.05.2018 av

Det vil i mai bli gjennomført en innbyggerundersøkelse blant innbyggere på Austra om eventuell grensejustering.Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, har fått i oppdrag å komme med en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om eventuell justering av kommunegrensene, eventuelt fylkesgrensen på Austra. Fylkesmennene skal komme med sin vurdering og tilrådning innen 1. juni.

I forbindelse med dette gjennomføres en ny innbyggerundersøkelse nå etter Stortingsvedtak i 2017 der det er vedtatt av Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune fra 1.1.2020. Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner.

Det har også nå i etterkant av Stortingsvedtakene kommet innspill fra innbyggere om at grensene mellom kommunene på Austra bør endres. Innbyggerundersøkelsen vil bli gjennomført nå i mai 2018, og det er viktig at flest mulig av innbyggerne som i dag bor på Austra får si sin mening.

Vi oppfordrer derfor alle innbyggere om å delta på undersøkelsen. Dette gjøres ved at Sentio har fått i oppdrag å ringe opp innbyggere og stille spørsmål. Sentio gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Fylkesmannen.

I tillegg til denne undersøkelsen har Fylkesmannen bedt de tre kommunene som er berørt om en rekke opplysninger og vurderinger.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)