Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Norskprøve i mai 2018
Publisert: 12.04.2018 av

Tirsdag 29. mai er det norsk muntlig prøve og onsdag 30. mai er det norsk skriftlig prøve ved voksenopplæringen i Nærøy.


Personer som ikke har rett til gratis prøve, må melde seg på til voksenopplæringen og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt. Dette gjelder også personer som har tatt prøven før, men som ønsker å ta én eller flere delprøver på nytt.
Priser: Norsk muntlig kr. 600,-
Norsk skriftlig kr. 600,-
Faktura sendes i etterkant.

Innhold i norskprøven
Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Delprøven i muntlig kommunikasjon inneholder både individuelle oppgaver og samtaleoppgaver.
Norskprøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2.
Alle kandidater melder seg opp til samme delprøve i leseforståelse og i lytteforståelse, uavhengig av nivå. Prøvene er adaptive slik at oppgavene i prøven tilpasser seg det språklige nivået kandidaten er på. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver vil kandidaten få. Prøven blir også lengre.
Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder kandidaten seg opp til en prøve på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2.
For mer informasjon og øvelser til norskprøven se www.kompetansenorge.no .

For påmelding (også privatister), ta kontakt med Anne H. Urdshals,
e-post Anne-H.Urdshals@naroy.kommune.no tlf. 74382741/958 16 027 senest 2. mai 2018.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)