Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Utlysing av treningstider 2017/2018
Publisert: 15.05.2017 av Kari Leirvik Hestad

Nærøy kommune lyser nå ut for 2017/2018 i Nærøyhallen, gymsal på Kolvereid skole og Mangfoldshuset og svømmehallen på Kolvereid skole.

Sommer og ferie nærmer seg og noen aktiviteter avsluttes og noen idretter tar en pause. En ny sesong må planlegges og Kultur og Fritid ønsker at idrettslag og særgruppene melder inn sine ønsker og behov for treningstider for 2017-2018.
Søknad om treningstider i Nærøyhallen, Gymsal på Kolvereid skole og Mangfoldshuset og svømmehall på Kolvereid skole for 2017/2018 sendes inn til postmottak@naroy.kommune.no.
Hver enkelt særgruppe sender inn sine søknader til Nærøy kommune. Deretter vil Kultur og Fritid fordele treningstidene etter behov og ønsker. Nærøy idrettshall er ofte veldig opptatt og det ønskes at også gymsalene brukes mer for å avlaste idrettshallen til aktiviteter som passer best der.
Private lag vil ha andreprioritet.
Det forutsettes at man tar hensyn til de generelle retningslinjer som er fattet gjennom politisk vedtak. Ut fra politisk vedtak vedrørende tildelingskriteriene, blir følgende generelle retningslinjer lagt til grunn i fordelingen 2017/2018:
Typiske hallidretter, så som håndball og volleyball, må prioriteres foran andre idretter, for eksempel fotball og grupper som har aktiviteter med variert innhold (mosjons- /bedriftsidrett).
Aktiviteter for barn- og unge prioriteres, og må tas hensyn til ved fordeling av tidspunkt.
Idrettslag fra hele kommunen sidestilles
Nærøyhallen er regionanlegg for badminton, og aktiviteten må gis høy prioritet ved tildeling av ordinære treningstider.
Ved arrangement i regi av idrettskrets eller lignende (kamper), samt messearrangement, må faste idrettsaktiviteter vike.
Frist for innsending av søknadsskjema 16.06.17.Søknadsskjema finner dere på Nærøy kommune sin hjemmesida eller fås på servicekontoret. Søknaden sendes til postmottak@naroy.kommune.no. Tildeling vil skje umiddelbart etter denne dato og dere får da tilbakemelding.

Med hilsen Kari L. Hestad, Enhetsleder Kultur og Fritid
Internettlink(er):
Skjema på treningstider
Kontakt:
Kari Leirvik Hestad - tlf.: 74 38 2724 - Mob: 468 35 786 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Hva skal den nye kommunen hete? (12.1.2018)
Vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 (12.1.2018)
Pårørendeundersøkelse (12.1.2018)
Søk Drømmestipend (10.1.2018)
Invitasjon til felles samling om Spillemiddelordningene 17.01.18 kl.18.00-21.00 (5.1.2018)
Idedugnad (5.1.2018)
Adressering i Nærøy kommune (28.12.2017)
Fylkesveg 770 - Varsel om oppstart planarbeid gang og sykkelveg Marøya (20.12.2017)
Halvdan Sivertsen til Kolvereid (18.12.2017)
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)
Grensejustering Lund (7.12.2017)
Peacepainting (29.11.2017)
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (24.11.2017)
Nærøy kommune har behov for støttekontakter (24.11.2017)