Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Kommunale vigsler
Publisert: 07.03.2018 av Hilde Storkjørren

01.01.2018 overtok kommunene den borgerlige vigselsmyndigheten i Norge fra tingrettene.

I Nærøy kommune har følgende vigselsmyndighet:

Ordfører: Steinar Aspli
Varaordfører: Rune Arstein


For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Skatteetaten har utarbeidet informasjon om den formelle prosessen for å inngå ekteskap: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vielsestidspunktet. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Original prøvingsattest må leveres/sendes til kommunen.

Hvordan bestille tid for vigsel?
Dere kan bestille tid for vigsel ved å henvende dere til kommunens servicetorg personlig eller på telefon 74 38 26 00 eller ved å sende en mail til postmottak@naroy.kommune.no.

På hvilke dager kan vi gifte oss?
Vigslingen utføres i utgangspunktet på hverdager i kontortiden. Kommunale vigsler kan etter avtale med vigsleren finne sted på andre dager eller andre tidspunkt. Avtale om vigsling skal normalt skje tre måneder i forveien.

Holder Nærøy kommune bare vigsler i rådhuset?
I utgangspunktet holder vi vigsler i kommunehuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Hva koster det å gifte seg?
Å gifte seg hos oss er gratis. Dersom man evt. ønsker å gifte seg utenfor rådhuset/kulturhuset kan kostnader tilkomme, som f.eks ved å dekke kjøring for vigsler.

Hvordan får jeg kopi av gammel vigselsattest?
For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1 januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Seremonirommet
Seremonirommet er ordførerens kontor i rådhuset og Kolvereidvågen i kulturhuset. Paret er velkommen til å ta med seg gjester inn under seremonien. På ordførerens kontor er det begrenset med plass.

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Nærøy kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk
Vielsen vil foregå på norsk, eller engelsk dersom dette er avtalt på forhånd. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien
Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Rammer for vielsen
Nærøy kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og dekkes av brudeparet selv. Dette må avtales på forhånd.NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)