Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
"Samarbeid i et folkehelseperspektiv"
Publisert: 27.09.2017 av Kari Leirvik Hestad

Nærøy kommune gjennomfører denne høsten samarbeidsmøter med alle lag og foreninger i Nærøy kommune med utgangspunkt til å samarbeide og stimulere til utvikling.

Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen, Biblioteksjef Gerd Toril Aune, Torun Neerland ved Nærøy Frivilligsentral og Enhetsleder Kari L. Hestad ved Kultur og Fritid inviterer seg hjem i alle skolekretsene der de ønsker å møte representanter fra lag og foreninger i området. Lag og foreninger er et godt kjennemerke for Nærøy kommune og som vi ønsker å stimulere ytterligere gjennom samarbeid! Møtene gjennomføres i skolekretsene og lagene som sokner til disse kretsene ønskes velkommen ! Vi har allerede gjennomført tre møter,på Salsbruket, Lund og Foldereid.
Videre oppsatt møteplan er ; Abelvær oppvekstsenter 03.10.17 kl.19.00, Gravvik oppvekstsenter 10.10.17 kl.18.00 og Nærøysundet skole 16.10.17 kl.19.00.Vi ønsker lag og foreninger velkommen!
Møte med lag og foreninger i Kolvereid Skolekrets er ikke fastsatt ennå og vi kommer vi tilbake på dato og tidspunkt.
Kontakt:
Kari Leirvik Hestad - tlf.: 74 38 2724 - Mob: 468 35 786 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)