Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
"Samarbeid i et folkehelseperspektiv"
Publisert: 27.09.2017 av Kari Leirvik Hestad

Nærøy kommune gjennomfører denne høsten samarbeidsmøter med alle lag og foreninger i Nærøy kommune med utgangspunkt til å samarbeide og stimulere til utvikling.

Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen, Biblioteksjef Gerd Toril Aune, Torun Neerland ved Nærøy Frivilligsentral og Enhetsleder Kari L. Hestad ved Kultur og Fritid inviterer seg hjem i alle skolekretsene der de ønsker å møte representanter fra lag og foreninger i området. Lag og foreninger er et godt kjennemerke for Nærøy kommune og som vi ønsker å stimulere ytterligere gjennom samarbeid! Møtene gjennomføres i skolekretsene og lagene som sokner til disse kretsene ønskes velkommen ! Vi har allerede gjennomført tre møter,på Salsbruket, Lund og Foldereid.
Videre oppsatt møteplan er ; Abelvær oppvekstsenter 03.10.17 kl.19.00, Gravvik oppvekstsenter 10.10.17 kl.18.00 og Nærøysundet skole 16.10.17 kl.19.00.Vi ønsker lag og foreninger velkommen!
Møte med lag og foreninger i Kolvereid Skolekrets er ikke fastsatt ennå og vi kommer vi tilbake på dato og tidspunkt.
Kontakt:
Kari Leirvik Hestad - tlf.: 74 38 2724 - Mob: 468 35 786 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)