Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011
Publisert: 16.08.2011 av

Mandag 12. september (noen steder også søndag 11. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Fra 10.08.11 til 09.09.11 er det mulighet for å forhåndstemme ved Nærøy rådhus, servicekontoret, mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.40. For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyrer og fylkesting må du stå i manntallet. Om du står i manntallet for Nærøy kommune til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011, kan du sjekke der det er lagt ut til offentlig ettersyn. "Les mer" for å få mer informasjon om valget.

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10. AUGUST


Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd og dette kan du gjøre i alle landets kommuner. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, så må du gjøre dette så tidlig at stemmen din når fram til rett kommune innen valgdagen 12. september. Siste mulighet for forhåndsstemming innenriks er fredag 9. september.

Ved Nærøy rådhus, servicekontoret, Kolvereid kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 08.00 og kl 15.40 fra og med 10.08.11 til og med 09.09.11:

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på følgende institusjoner:
- Sjøsiden omsorgsboliger mandag 05.09.11, kl 13:00 - 15:00
- Nærøy bo- og behandlingssenter mandag 05.09.11, kl 15:30 - 18:00
- Nærøy eldresenter tirsdag 06.09.11, kl 13:00 - 15:00
- Vårtun pensjonærheim onsdag 07.09.11, kl 13:00 - 14:00

Ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgitt stemme. Ta helst med tilsendt valgkort, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Stemme i utlandet
Velgere som er bosatt i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan stemme fra 1. juli. Velgere som er bosatt i utlandet, kan også forhåndsstemme i Norge eller stemme på valgdagen den 12. september dersom de heller ønsker det.

Velgere som forhåndsstemmer i utlandet, kan gjøre dette fra fredag 1. juli til og med fredag 2. september 2011. På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for å forhåndsstemme er.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 12. september kl. 21.00 med normal postgang.

Alle velgere må huske å ta med seg legitimasjon når de skal stemme i utlandet.
Mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer utenriks finnes på www.valg.no, se link under.


STEMME HJEMME?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke valgstyret om dette hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, telefonnummer, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må i henvendelsen fortelle årsaken til at du vil stemme hjemme.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest onsdag 07.09.11.
Søknad sendes Valgstyret i Nærøy, Idrettsv. 1, 7970 Kolvereid.
Telefon til valgstyret: 74 38 26 00


STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyrer og fylkesting må du stå i manntallet.
Om du står i manntallet for Nærøy kommune til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011, kan du sjekke der det er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kretsvise manntall er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder i perioden ca. 08.07.2011 - 12.09.11:

Krets 2 - GRAVVIK - COOP Naustbukta, Bartnes Handel og Coop Prix Kolvereid (Post i butikk)
Krets 4 - VÆRUM - Coop Prix Kolvereid (Post i butikk)
Krets 5 - OTTERSØY - Ole P. Fjær AS
Krets 6 - FIKKAN - COOP Sjånes og Ole P. Fjær AS
Krets 7 - LAUGA - COOP Sjånes
Krets 8 - ABELVÆR - Abelvær Gård - Styrmanden og COOP Sjånes
Krets 9 - LUND - Lund Kafé
Krets 10 - OPLØ - COOP Opløfjorden
Krets 12 - KOLVEREID - Servicekontoret, rådhuset og Coop Prix Kolvereid (Post i butikk)
Krets 13 - ÅRFOR - Johs Skeie AS
Krets 14 - FOLDEREID - Johs Skeie AS

I tillegg er manntallet for hele kommunen og sametingsmanntallet lagt ut ved servicekontoret, rådhuset i samme tidsrom.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2011, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, så vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken valgkrets du tilhører, og åpningstidene for denne. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 3. august så bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til Nærøy valgstyre, Idrettsveien 1, 7970 Kolvereid.

Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.


HER KAN DU STEMME:

Krets 2 GRAVVIK - Breidablikk forsamlingshus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 4 VÆRUM - Måneset grendehus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 5 OTTERSØY - Fjellvang grendehus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 6 FIKKAN - Fikkan flerbrukshus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 7 LAUGA - Laugtun ungdomshus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 8 ABELVÆR - Abelvær grendehus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 9 LUND - Lund grendehus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 10 OPLØ - Salsbruket forsamlingshus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 12 KOLVEREID - Kulturhuset i Nærøy, 11.09. kl 14:00 - 18:00 og 12.09. kl 10:00 - 20:00
Krets 13 ÅRFOR - Krekling grendehus, 12.09. kl 10:00 - 18:00
Krets 14 FOLDEREID - Foldereid samfunnshus, 12.09. kl 10:00 - 18:00

Norske statsborgere har stemmerett ved valget hvis de
- vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2011 og
- ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og
- er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
(For ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand gjelder særskilte regler.)

Ikke-norske statsborgere har stemmerett hvis de oppfyller kravene overfor, og i tillegg
- har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
- er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

HUSK! Ta med legitimasjon og gjerne valgkort!

Valgstyret i Nærøy
Internettlink(er):
For mer informasjon om valget
Dokumentvedlegg:
Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2011.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)