Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Dekning med radiobåret bredbånd
Publisert: 14.02.2011

Bredbånddekningen i Nærøy har i hovedsak hittil bygd på løsninger fra Telenor (xDSL/EDGE/3G) og NTE Bredbånd (flere ulike spredningsteknologier). Et naturlig spørsmål er om løsning fra Ice.net (radiospredning) kan supplere eksisterende dekning og gjøre bredbånd tilgjengelig i grender som hittil har hatt mangelfull - eller vært helt uten dekning.

Erfaringer innhentet så langt tilsier at spørsmålet må besvares med "både og". I følge publisert dekningskart fra Ice.net ser det lovende ut for store deler av kommunen. I realiteten er bildet noe mer nyansert. Et par enkle regler synes gyldige:
* Der terrenget er slett og regelmessig og skogveksten er sparsom, kan en gå ut fra at den dekningskvalitet kartet viser, stort sett er etterrettelig. Dette gjelder eksempelvis for mye av bebyggelsen langs og vest for fylkesveg 769 og sør for fylkesveg 770. Kartet viser her god eller meget god dekning.
* Der terrenget er småkupert og/eller skogbevokst er dekningen lokalt ofte dårligere enn det kartet angir. Eksempler på disse nyansene finner en på strekningen Geisnes - Sørenmoen, der kartet angir god dekning, mens målinger viser fra akseptabel dekning på Geisnes fergeleie til ingen dekning ved bebyggelse på Sørenmoen.
Noe av problemet med Ice.net's dekning i Nærøy er lav sendertetthet og dermed stor avstand mellom senderne. Så vidt en har kunnet fastslå, er det kun en sender i drift innenfor Nærøys grenser, nemlig på Foldereid. Vikna kommer i samme klasse med kun en sender på Vattafjellet ovenfor Austafjord.
Det er ellers en rekke sendere lenger unna som skal bidra til den dekningen kartet angir. For sørlig eksponerte områder gjelder det Geitfjellet (Grong), Spillumsaksla (Namsos), Øyenskavlen (Namdalseid) og Gjeltheia (Osen), mens sender på Gulsvågfjell (Vega) dekker en del nordlig eksponerte områder. Avstandene blir imidlertid store og signalene ømfindtlige for blant annet atmosfæriske forhold. En vil da kunne oppleve at levert båndbredde varierer mye og på sitt dårligste neppe er brukbar over hode til vanlig internettbruk.
Internettlink(er):
Ice.net's hjemmeside
Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)