Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Nærøyskolene på nett
Publisert: 08.01.2009

Abelvær skole er nå som siste grendeskole knyttet til Nærøy kommunes stamnett etter flere års arbeid med planlegging og utbygging. Skolenes medarbeidere og elever har dermed fått samme muligheter til informasjonsdeling som øvrige tjenestesteder.

Arbeidet med å samle kommunens mange tjenestesteder i ett felles stamnett har pågått siden sist på 1990-tallet. Siden 2003 har innsatsen vesentlig rettet seg mot å få på plass gode løsninger for grendeskolene. Parallelt er det arbeidet med robuste løsninger som har muliggjort informasjonsteknisk samarbeid mellom kommunene i Ytre Namdal.
Et viktig mål i arbeidet har vært å etablere lokalnettbåndbredde mellom alle tjenestesteder i kommunene. Funksjonelt kan dette beskrives som løsninger som gir brukerne samme tjenestetilgang, ytelse og kvalitet uavhengig av tjenestestedets lokalisering i regionen. Det nettet som nå er i drift gir en symmetrisk båndbredde på 100 megabits/sek innenfor og mellom kommunesentrene og minst 50 megabits/sek mellom grendevise tjenestesteder og kommunesenter. Dette er oppnådd gjennom en kombinasjon av fiberkabel- og radiotransmisjon.
En tilsiktet virkning av kommunenes bredbåndutbygging i grendene er bedre bredbåndtilgang til nærings- og husstandsabonnenter. I Nærøy gjenstår fortsatt noe arbeid før tilgangen er tilfredsstillende i alle grender. Dette følges opp i 2009.
For skolene innebærer løsningen - foruten bedre båndbredde - vesentlig bedre informasjonssikkerhet. De blir beskyttet mot internett bak kommunens ytre sikkerhetsteknologi, alle data lagres sentralt og fanges opp av sikkerhetskopieringsrutiner og elev- og lærernett blir skarpt skilt fra hverandre. Sikre løsninger for tilgang til trådløse nett (WLAN) er under etablering. Endelig er det planlagt ip-telefonløsninger som innlemmer skolene i kommunens felles hussentral og tilhørende sentralbordtjeneste.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Simon Stranger kommer til Nærøy folkebibliotek (18.9.2017)
Kom med forslag til navn på ny kommune! (15.9.2017)
Hvordan ta vare på kulturarven vår? (15.9.2017)
Sørsamisk bok-og kulturbuss (13.9.2017)
SeniorSurf-dagen 2017 (13.9.2017)
Stortingsvalget 2017 (13.9.2017)
Velkommen til Kulturminnedagene 2017 (3.9.2017)
Spillemidler 2018 – Nærøy kommune (1.9.2017)
Hærverk på kommunale bygg (27.7.2017)
Legekontorets hjemmeside (25.7.2017)
Har du husket å klippe hekken? (7.7.2017)
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2017 (6.7.2017)
Nærøy kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse (30.6.2017)
Norges kuleste sommerlesekampanje! (31.5.2017)
Min Renovasjon - app (29.5.2017)