Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Inviterer næringslivet til å ta roret
Publisert: 10.07.2009 av

Nærøy, Vikna og Leka utfordrer næringslivet i regionen til å ta føringen når historiens største regionale utviklingsprosjekt i Ytre Namdal nå forberedes.

Nærøy kommune søkte i fjor om omstillingsstatus. Uten at det foreløpig er klart hvilken status kommunen får og hvilke økonomiske bidrag dette vil utløse fra staten, er forberedelsene til det største næringsutviklingsprosjektet i Ytre Namdal noen gang allerede startet.

Næring foran geografi
Et forprosjekt med støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge og regionrådet i Ytre Namdal skal i løpet av høsten meisle ut strategier, innsatsområder, organisasjonsmodell og handlingsplan for et kommende regionalt utviklingsprosjekt. For selv om det er Nærøy som har søkt om omstillingshjelp, stiller nabokommunene Vikna og Leka seg nå sammen bak et forprosjekt der man ønsker at næringslivet i regionen skal få legge føringer for hvordan næringsutvikling skal skje i regionen de neste årene.
- Det er næringslivet som kan næringsutvikling. Bedrifter i Ytre Namdal er tydelige på at kommunegrensene ikke er viktig. I forhold til næringsutvikling må vi derfor se regionen under ett. Selv om vi i Nærøy har hatt spesielle utfordringer i forhold til tap av arbeidsplasser de siste årene, ønsker vi først og fremst å løfte fram de beste prosjektene - uten at det skal være viktigst hvor i regionen dette skjer, sier nærøyordfører Steinar Aspli. Han leder styringsgruppen som består av politisk ledelse og næringslivsrepresentanter fra Ytre Namdal. Nærøys nabokommuner Vikna og Leka er begge innstilte på å være positive bidragsytere.
- Det som er bra for Nærøy, er bra for Ytre Namdal. Vi må spille hverandre gode, sier viknaordfører Karin Søraunet.

Næringslivet ved rattet
Forprosjektet skal drives av ProsessKompetanse AS i samarbeid med verdalsfirmaet Proneo AS, som tidligere har hatt suksess med omstillingsprosesser og som har en stor stab med dyktige næringsutviklere.
- I løpet av få uker kommer vi til å starte jakten på de gode næringsutviklingsprosjektene. Vi kommer til å jakte der prosjektene og viljen til næringsutvikling er størst, hos små og store næringsaktører innenfor alle næringer i hele Ytre Namdal. Vi skal jobbe knallhardt for å sikre en tett og god dialog med næringslivet i høst, slik at det kommende utviklingsprosjektet tilpasses deres behov og ønsker på best mulig måte, sier prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen.
Omstillingsmidler vil komme i tillegg til det ordinære næringsapparatet og det arbeidet som allerede gjøres i Ytre Namdal.
- Omstilling vil komme som en ekstraordinær innsats og gir næringslivet større muligheter til å løfte fram og forsere gode idéer og spennende utviklingsprosjekter som man kanskje ikke har tid eller kompetanse til å realisere i dag. Erfaringsmessig er det viktig å spisse innsatsen i slike prosesser, slik at man virkelig kan gjøre en forskjell. Næringslivets ønsker og behov veier tungt når satsingsområdene pekes ut i november. Denne høsten har derfor næringslivet i Ytre Namdal en unik mulighet til å legge føringer for næringsutvikling i egen region, sier Marsdal Hanssen.


- Det som er bra for Nærøy, er bra for Ytre Namdal. Vi må spille hverandre gode, sier viknaordfører Karin Søraunet (fra venstre), her sammen med nærøyordfører Steinar Aspli (leder styringsgruppen), politiker Trond C. Hiller fra Leka, prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen (ProsessKompetanse AS) og Marit Måøy Holm (medlem av styringsgruppen).

For mer info
Omstilling Ytre Namdal (forprosjekt)

Leder av styringsgruppen Steinar Aspli
Mob 95 77 05 48 / steinar.aspli@naroy.kommune.no

Prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen
Mob 9797 6065 / tmh@pkom.no
Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)