Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Krafttak mot kreft 2009 - Forskning på eldre med kreft
Publisert: 19.02.2009 av

I dag er seks av ti kreftpasienter over 65 år. Likevel er kreftbehandlingen utviklet for yngre mennesker. Pengene som samles inn til Krafttak mot kreft 2009, skal gå til forskning med fokus på eldre med kreft.

- Kreftbehandling er en stor påkjenning for alle, men spesielt for eldre. Vi trenger forskning som kan gi ny kunnskap om hvordan vi kan gi både livsforlengende og symptomlindrende behandling for eldre med kreft. Det gjelder framtiden til mange eldre i dag, men også for alle som er friske i dag, sier Anne Lise Nessæther, seksjonssjef for Kreftforeningen Midt-Norge.

Hvert år får cirka 24 000 mennesker i Norge kreft og antallet øker. Det henger sammen med at levealderen vår øker og at risikoen for å utvikle kreft øker jo eldre vi blir. Selv om forskningen er kommet langt, trenger vi mer kunnskap om hva som skjer når eldre får kreft og hvilken behandling som virker best for dem.

Med alderen følger det også ofte andre sykdommer som behandles med ulike medisiner. Når de brukes samtidig med en kreftbehandling, kan det gi uventede reaksjoner. Dette kan komplisere behandling av kreft. Ny kunnskap om eldre og kreft vil hjelpe mange. Også de som er friske i dag og som ønsker en god alderdom vil ha glede av dette. Derfor er det viktig å støtte årets Krafttak mot kreft. Det handler om fremtiden.

Kreftforeningen gir mest til kreftforskningen
Kreftforeningen er den største bidragsyteren til kreftforskningen i Norge. De siste 20 årene har Kreftforeningen bevilget over 2 milliarder kroner til forskning. Forskning nytter - ett av tre krefttilfeller kan forebygges og seks av ti med kreft blir friske.

- I uke 10 gjennomføres aksjonen i Nærøy kommune i samarbeid med russen - ta vel imot våre bøssebærere, oppfordrer Nessæther.

Fakta om "Krafttak mot kreft":

- Kreftforeningens landsomfattende bøsseaksjon for kreftsaken
- Aksjonen gjennomføres hvert år i uke 10
- 15 000 bøsser og lokale innsamlingskomiteer i hele landet
- Tema for aksjonen i 2009 er forskning med fokus på eldre med kreft
Internettlink(er):
For mer informasjon
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)