Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Nærøy markerer samejubileet Tråante 2017
Publisert: 06.02.2017 av Camilla Maria Vågan

I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim. Samejubileet markeres over hele Sàpmi. Nærøy kommune vil bidra til å synliggjøre samisk kultur, historie, språk og næring gjennom hele året.

Gjennom ulike arrangementer, utstillinger og dialogmøtet ønsker vi å sette fokus på samisk kultur. Også skoler og barnehager vil sette fokus på samisk kultur og tradisjoner, blant annet på Samefolkets dag 6.februar.

Den norske kirke vil under gudstjenestene på Foldereid og Lundring søndag 5.februar markere samejubileet. Vider vil det også bli arrangert lesestunder med fokus på samisk litteratur i Kolvereid kirke i løpet av året.

Nærøy folkebibliotek vil også markere jubileet og starter med et foredraget " Bilder og tanker i et reindriftsår" av Aina Bye den 13.februar. I hele februar har biblioteket en litteraturutstilling med temaet "Samisk kultur og historie". I september/oktober vil en vandreutstilling som tar utgangspunktet i landsmøtet i 1917 være å finne ved biblioteket.

I forbindelse med at Nærøy kommune arbeider med en kulturminneplan vil vi komme i dialog med interesserte for å kunne kartlegge viktige samiske kulturminner i kommunen. Vi inviterer til et dialogmøte den 13.september.

Den 1.mai vil filmen "Sameblod" vises på kveldstid ved Kolvereid kino. Dette er en kritikerrost film med norgespremiere 8.mars.

Det er også viktig for kommunen å få ta del i kunnskap om reindrifta og næringens utvikling i dag. I den forbindelse så vil kommunestyret den 21.september ha et eget temamøte om samisk kultur og næring. Sametingsrepresentant og leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, vil holde et foredrag som vil være åpent for alle interesserte.

1.november vil det bli en konsert i Nærøy idrettshall med Ambulo Ensemble med temaet "Folkevandring".

I dialog med reineiere i våre områder planlegger vi et eget formidlingsopplegg vår og høst for skoleklasser hvor de får muligheten til å oppleve samling av reinen. Dette tror vi blir en unik opplevelse og et viktig bidrag til å kunne synliggjøre reindriftsnæringas virksomhet overfor barn og ungdom.

Arrangementene vil bli annonsert i lokalpressen og på kommunens hjemme- og facebookside.

Programmet ligger vedlagt.
Dokumentvedlegg:
Samejubileet 2017_side 1.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Strømsnes bru stenges pga. bru utbedring. (14.8.2018)
Informasjonsmøte, planprogram felles kystsoneplan for Namdalen (9.8.2018)
Søk midler fra Østeviks minnefond (7.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)