Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Resultatet fra den uformelle folkeavstemningen
Publisert: 11.08.2014 av

På Nærøy kommunes stand under Kolvereid - dagene lørdag 09.august ble det avholdt en uformell folkeavstemning vedrørende framtidig kommunestruktur. Tilslutningen og engasjementet har vært stort og bidro til godt besøk på kommunens stand. Resultatet fra avstemningen er nå talt opp og gir kommunen et interessant signal i det videre arbeidet opp i mot kommunereformen.

Det var i alt 174 som avla stemme ved den uformelle avstemningen, hvorav en av disse stemmene ble forkastet da valgt alternativ ikke kunne tolkes.

Den prosentvise fordelingen av stemmene er som følger:


Alternativ 1: Nærøy som egen kommune 20%
Alternativ 2: Ytre Namdal og Bindal 58%
Alternativ 3: Hele Namdalen 16%
Alternativ 4: Annet alternativ 6%

Dette viser at en overvekt av stemmene ønsker et alternativ hvor kommunene Leka, Nærøy, Vikna og Bindal er en kommune. Mens 1 av 5 ønsker at Nærøy fortsatt skal bestå som egen kommune.

Under alternativ 4 kunne de som stemte selv komme med et annet alternativ enn det som allerede er nevnt. Flertallet av stemmene i alternativ 4 ønsker en kommune bestående av Nærøy, Vikna og Leka, uten Bindal.
Av andre alternativer som ble fremmet var et par stemmer orientert nordover og ønsket en sammenslutning av kommunene opp til Brønnøy.

Rådmannen synes at dette har vært en kjempeartig avstemning og bidratt til mye god respons og engasjerte samtaler på standen vår under Kolvereid - dagene. Det er tydelig at flere har gjort seg opp en mening om dette spørsmålet og ønsker å formidle dette til kommunen.

Kommunereformen vil prege samfunnsdebatten i tiden framover og Nærøy kommune vil også ved senere anledninger ønske å høre innbyggernes meninger i denne saken.

Nærøy kommune vil takke for engasjementet og for god oppslutning om vår stand under årets Kolvereid - dager!
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Strømsnes bru stenges pga. bru utbedring. (14.8.2018)
Informasjonsmøte, planprogram felles kystsoneplan for Namdalen (9.8.2018)
Søk midler fra Østeviks minnefond (7.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)