Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
«Årets medmenneske»
Publisert: 16.05.2018 av

Formannskapet har vedtatt å tildele prisen «Årets medmenneske» for 2018 til Anita og Johan Marø.

Prisen tildeles en eller flere personer som på frivillig grunnlag arbeider aktivt med å vise omsorg for sine medmennesker.
Anita og Johan Marø har gjort seg bemerket for sin innsats, både i nabolaget, bygda og kommunalt.
De har i en årrekke gitt omsorg til barn og unge, både som beredskapshjem og som fosterforeldre, langt ut over det som er forventet. De har også i tillegg gitt tilbudet «Inn på tunet» til elever som har hatt behov for ekstra tilrettelegging i hverdagen.
De har vist et stort engasjement i lag- og foreninger som bl.a. 4H, kor, korps, idrettslag, bondelag, sanitetsforening, velforening, båtforening, Felleskjøpet og i lokalpolitikken.
Anita og Johan Marø fortjener både anerkjennelse og oppmuntring for den innsatsen de har lagt ned i mange år.
Nærøy kommune gratulerer verdige mottakere av årets medmennesketildeling.
Utdelingen vil skje på et senere arrangement etter avtale med prisvinnerne.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)