Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Sommerjobb for ungdom 2011
Publisert: 12.04.2011 av

Nærøy kommune viderefører sin ordning "Sommerjobb for ungdom" også i 2011. Nå legges søknadsskjemaet ut på kommunens hjemmeside. I tillegg vil søknadsskjemaet være tilgjengelig på Nærøy ungdomskole, Val vgs og Ytre Namdal vgs.

Ungdom som er bosatt i Nærøy kommune kan også i 2011 søke på ordningen "Sommerjobb for ungdom". De som er berettiget til å søke må være fylt 15 år når arbeidsforholdet starter, og ikke være over 18 år. Nærøy kommune yter et lønnstilskudd på kr. 30,- pr. time til bedrifter og foretak som tilsetter ungdom. Tilskuddet skal dekke en arbeidsperiode på 14 dager/75 timer. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter faktura til kommunen. Arbeidsgiveransvaret ligger på den enkelte bedrift/foretak.

Ordningen gir ingen garanti for jobb til alle. Antall jobber vi er i stand til å formidle er ikke i samsvar med antall søkere vi har på våre lister. Tilbudet skal være et supplement til de som ikke greier å skaffe seg jobb på egen hånd.

Søknadsskjema finne som vedlegg under i pdf-format. Rtf-format finnes under skjema/info.

Vi henstiller til eventuelle oppdragsgivere å sette seg inn i lover og forskrifter som regulerer midlertidige tilsettinger for ungdom i alderen 15 til 18 år. Arbeidsmiljølovens bestemmelser forteller mer om hva slags type arbeid ungdommene kan og har lov til å utføre.

Ledige jobber meldes inn til ungdomsarbeideren, helst i god tid før søknadsfristen går ut 27. mai.
Dokumentvedlegg:
Søknadsskjema sommerjobb ungdom 2011- P2.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)