Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Sommerjobb for ungdom 2011
Publisert: 12.04.2011 av

Nærøy kommune viderefører sin ordning "Sommerjobb for ungdom" også i 2011. Nå legges søknadsskjemaet ut på kommunens hjemmeside. I tillegg vil søknadsskjemaet være tilgjengelig på Nærøy ungdomskole, Val vgs og Ytre Namdal vgs.

Ungdom som er bosatt i Nærøy kommune kan også i 2011 søke på ordningen "Sommerjobb for ungdom". De som er berettiget til å søke må være fylt 15 år når arbeidsforholdet starter, og ikke være over 18 år. Nærøy kommune yter et lønnstilskudd på kr. 30,- pr. time til bedrifter og foretak som tilsetter ungdom. Tilskuddet skal dekke en arbeidsperiode på 14 dager/75 timer. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter faktura til kommunen. Arbeidsgiveransvaret ligger på den enkelte bedrift/foretak.

Ordningen gir ingen garanti for jobb til alle. Antall jobber vi er i stand til å formidle er ikke i samsvar med antall søkere vi har på våre lister. Tilbudet skal være et supplement til de som ikke greier å skaffe seg jobb på egen hånd.

Søknadsskjema finne som vedlegg under i pdf-format. Rtf-format finnes under skjema/info.

Vi henstiller til eventuelle oppdragsgivere å sette seg inn i lover og forskrifter som regulerer midlertidige tilsettinger for ungdom i alderen 15 til 18 år. Arbeidsmiljølovens bestemmelser forteller mer om hva slags type arbeid ungdommene kan og har lov til å utføre.

Ledige jobber meldes inn til ungdomsarbeideren, helst i god tid før søknadsfristen går ut 27. mai.
Dokumentvedlegg:
Søknadsskjema sommerjobb ungdom 2011- P2.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)
Grensejustering Lund (7.12.2017)
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (5.12.2017)
Peacepainting (29.11.2017)
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (24.11.2017)
Nærøy kommune har behov for støttekontakter (24.11.2017)
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg (21.11.2017)
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage (31.10.2017)
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen (30.10.2017)
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (27.10.2017)
Kors på halsen (25.10.2017)
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)