Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Hva skal den nye kommunen hete?
Publisert: 12.01.2018 av Camilla Maria Vågan

Kommunene Nærøy og Vikna skal sammenslås fra 2020. Skal den nye kommunen hete Ytre Namdal, Nærøy, Nærøysund eller Folla/Folda?

Mange innspill har allerede kommet og den oppnevnte navnekomiteen har ut i fra innspill kommet fram til at de vil fremme forslag på fire navn, som de ønsker innspill om.

Navnekomiteen består av medlemmene Steinar Aspli, Amund Hellesø, Lars Fredrik Mørch, Erik Fløan, Ørjan Kvaløy og Solveig Åsgard Kleven. I sitt første møte den 8.januar valgte komiteen å foreslå følgende fire navneforslag:

Ytre Namdal
Nærøy
Nærøysund
Folla/Folda

(navnene er her satt opp i uprioritert rekkefølge)

Navnekomiteen ønsker at dersom du har innspill knyttet til disse navnene, så kan du sende dette på mail eller pr.post til Nærøy eller Vikna kommune innen 25.januar.

Nærøys mailadresse er: postmottak@naroy.kommune.no

Nærøys postadresse er: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid

NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)