Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Hva skal den nye kommunen hete?
Publisert: 12.01.2018

Kommunene Nærøy og Vikna skal sammenslås fra 2020. Skal den nye kommunen hete Ytre Namdal, Nærøy, Nærøysund eller Folla/Folda?

Mange innspill har allerede kommet og den oppnevnte navnekomiteen har ut i fra innspill kommet fram til at de vil fremme forslag på fire navn, som de ønsker innspill om.

Navnekomiteen består av medlemmene Steinar Aspli, Amund Hellesø, Lars Fredrik Mørch, Erik Fløan, Ørjan Kvaløy og Solveig Åsgard Kleven. I sitt første møte den 8.januar valgte komiteen å foreslå følgende fire navneforslag:

Ytre Namdal
Nærøy
Nærøysund
Folla/Folda

(navnene er her satt opp i uprioritert rekkefølge)

Navnekomiteen ønsker at dersom du har innspill knyttet til disse navnene, så kan du sende dette på mail eller pr.post til Nærøy eller Vikna kommune innen 25.januar.

Nærøys mailadresse er: postmottak@naroy.kommune.no

Nærøys postadresse er: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid

NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)