Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Bygningsseminar for økologisk storfe i november på Stjørdal
Publisert: 13.10.2009

Arrangører: Økoløft, Økofjøs, Luftgårdsprosjekt Bioforsk
Målgruppe: Byggplanleggere, Rådgivere NLR, Forvaltning og bønder
Tidspunkt: 23.-24. november
Sted: Rica hotell, Stjørdal
Påmelding til Påmelding sendes anne.kristine.rossebo@lr.no
For spørsmål – kontakt Anne Kristine Rossebø på telefon: 47 63 00 73
eller Solrun Kolstad på telefon: 91 37 99 38


Dag 1: Mandag 23. november

11:30 Registrering, kaffe og rundstykker

12:00 Åpning: Hvorfor økologisk byggseminar
Prosjektleder Solrun Kolstad, Økoløft/ Trøndelag forsøksring

12:15 Presentasjon av prosjektene: Økoløft, Økofjøs og Luftegård
En kort presentasjon av prosjektene og hva de jobber med.
Solrun Kolstad, Økoløft, Kjell Brandsar, Økofjøs, Lise Aanensen Luftegårdprosjekt Bioforsk

13:00 Pause

13:05 Utfordringer i regelverket ved økologiske bygg
Hvilke spesielle krav i regleverket stilles til økologiske storfebygg og hvilke utfordringer gir dette.
Kjell Arne Augustsen, Økoløft/Norsk Landbruksrådgiving Helgeland

13:45 Økologisk byggeskikk
Arkitekt Håkon Bø

14: 30 Lunsj

15:30 Investeringsrommet for økologiske bygg
Hvilke økonomiske rammer gir økologisk produksjon for å dekke merkostnader ved ombygging eller nybygg av økologiske fjøs.
Bård Næss, Økoløft/Trøndelag forsøksring

16:00 Rimeligere løsninger for ombygging og nybygg av økologiske fjøs.
Eksempler og prinsipper på hvordan få til rimeligere løsninger.
Kjell Brandsar, Økofjøs/Øko-Gudbrand forsøksring

16:30 Hvordan ivareta dyrevelferd i bygningsløsninger
Innredningsløsninger og arealbruk som kan bedre velferden til dyra.
Lars Erik Ruud GENO (stipendiat i forskningsprosjektet KuBygg)

17:15 Pause

17:20 Oppstalling av økologisk kalv
Dyrevelferd med fokus på kalver og regelverket i kalveholdet for økologisk landbruk
Britt Henriksen, Bioforsk økologisk

18:00 Egen tid


19:00 MiddagDag 2: Tirsdag 24. november

Frokost

08:30 Hvorfor Luftegård?
Hvilke dyrevelferdskrav skal en luftegård oppfylle.
Lise Aanensen, Luftegårdsprosjektet/ Bioforsk Tjøtta

09:00 Selvbyggerfjøset
Interessante og enkle løsninger med bruk av tre og mulighet for mer egenarbeid.
Kristian Williamsen og Torfin Andersen
Nortura

09:30 Pause

09:45 Gruppearbeid.
Det økologiske drømmefjøs.

11:00 Lunsj

12:00 Erfaringer med økologisk bygg og planprosses.
Planlegger og gårdbruker deler sin erfaring med et økologisk byggeprosjekt.
Tore Stokke, Nortura , Jostein Jørstad , Gårdbruker.

13:00 Hvordan møtes utfordringene i den økologiske byggprosessen?
Debio, Mattilsynet

13:30 Pause

13:45 Eksempler på løsninger og utfordringer
Praktiske eksempler på hvordan utfordringene til økologiske bygg kan løses.
Kjell Arne Augustsen, Økoløft, Kjell Brandsar Økofjøs

14:30 Landbrukets framtidige bygningsrådgivning
Hvordan utnytter bonden netteverket av rådgivere og tilbydere for å oppnå sikker kvalitet til lavest mulig pris?
Per Olav Skjølberg, fagkoordinator teknisk planlegging i Norsk landbruksrådgiving

14: 50 Oppsummering og veien videre
Solrun Kolstad, Økoløft

15:00 Vel hjem
Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)