Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Radiobredbånd, antenneutstyr og værforhold
Publisert: 19.02.2011

Etter avtale med lokal forhandler er ulike antenner testet mot Ice.net. Som ventet blir signalkvaliteten i stor grad påvirket av antenneutstyret. Ugunstige værforhold kan redusere signalkvaliteten.

Hjemmefra på Kolvereid (WGS84-posisjon Nord: 64:51:45.2 - Øst: 11:36:32.8) har jeg målt båndbredde ved hjelp av verktøy på nettstedet speedtest.net til ulike tider og med ulik antenneutrustning. Leverandørens dekningskart angir laveste dekningsnivå (sannsynligvis dekning) på stedet. Målinger utført 19.2.2011 i lettskyet oppholdsvær, viser følgende:

* Med standard piskantenner levert med Ice.nets standard modem, er båndbredden under målbart nivå selv om signalindikator på modemet gir utslag.
* Med magnetfotantenne plassert i vinduspost av tre (altså uten jordplan av metall) måles i samme posisjon 0,34 - 0,35 megabits/sek (mb/s) nedlastingsbåndbredde og 0,01 mb/s opplastingsbåndbredde.
* Med stavantenne skjønnsmessig innrettet og plassert innenfor stuevindu, måles i samme posisjon 0,54 - 0,82 mb/s nedlasting og 0,02 - 0,04 mb/s opplasting.

Målinger utført i tett snøvær dagen etter gir en reduksjon i båndbreddenivået for stavantenne til gjennomsnittlig 0,57 mb/s (variasjon mellom 0,2 og 0,9 mb/s) nedlasting og 0,015 mb/s opplasting.

For å sette resultatene i sammenheng - Telenor oppgir 0,5 - 1,5 mb/s nedlastingshastighet for mobilt bredbånd i områder med 3G-dekning og 0,1 - 0,2 mb/s i områder som bare har EDGE-dekning. Sammenlignet med ADSL er målte båndbredder for Ice.net klart lavere, men har samtidig sannsynligvis større utbredelse i Nærøy. ADSL-samband i min husstand gir - målt med samme verktøy - eksempelvis vel 3,1 og 0.38 mb/s.

Konklusjonen må være at i områder i Nærøy som ikke er utbygd med ADSL, 3G-mobildekning eller annen radiospredning, kan Ice.net være et brukbart altenativ. Nærmest uansett hvilken dekningsgrad som angis på dekningskart, må en kalkulere med behov for stasjonær, utendørs antenne. Dersom kart ikke angir dekning er sannsynligvis mulighetene små - selv med stasjonære antenner. Med så store avstander mellom abonnent og basestasjon som gjelder i Ytre Namdal, blir signalkvaliteten betydelig negativt påvirket av værforholdene, spesielt tett nedbør.
Internettlink(er):
Tidligere nyhetsoppslag om radiobredbånd i Nærøy
Verktøy for å måle båndbredde
Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg (21.11.2017)
Høring - Ny forskrift om feiing og tilsyn (20.11.2017)
«Julesongkveld» med Oddgeir Bruaset (10.11.2017)
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage (31.10.2017)
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen (30.10.2017)
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (27.10.2017)
Kors på halsen (25.10.2017)
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)
Kulturprisen 2017-Nærøy kommune (6.10.2017)
Utlysning av NUR - midler for høsten 2017 (6.10.2017)
Influensavaksinering høsten 2017 (6.10.2017)
Igangsatt planarbeid for "Furuhaugen" (6.10.2017)
LAG OG FORENINGER-ajourføring av listene (28.9.2017)