Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre?
Publisert: 10.10.2017 av Camilla Maria Vågan

Nærøy kommune arbeider med en kulturminneplan, som skal gi oss en oversikt over kulturminnene i kommunene og som skal beskrive hvordan vi skal prioritere arbeidet innenfor kulturminnevernet i årene framover.
Til dette arbeidet trenger vi din hjelp, - og håper at du kan gi oss innspill til hvilke kulturminner som det vil være viktig å sette fokus på.


Planen som vi skal lage er en temaplan som skal inneholde en kartlegging av ulike kulturminner, samt en tiltaksdel som skal si noe om hvordan vi skal ta vare på kulturminnene og hvordan vi skal formidle verdien av disse.

Gjennom ulike digitale verktøy har kommunen god oversikt over registrerte kulturminner eks. arkeologiske gravminner, men vi trenger innspill fra dere på om det finnes kulturminner som ikke er registrert eller kulturminner som dere mener at vi skal fokusere mere på. Dette kan være bygninger som ble brukt til bestemte områder på en gård, bruer, ferdselsveier m.m.

En kulturminneplan er viktig for å kunne ha en god oversikt over kulturarven i kommunen vår, for forvaltningen som skal planlegge og tilrettelegge arealer og områder, og ikke minst for å kunne sette i verk tiltak for å bevare, vedlikeholde og formilde kulturarven vår.

Har du innspill kan du sende en mail til: postmottak@naroy.kommune.no eller ta direkte kontakt med kontaktpersonen under.
Kontakt:
Camilla Maria Vågan - tlf.: 74 38 27 12 - Mob: 97 15 82 50 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Søknadsfrist barnehage (14.2.2018)
TUR TIL BJØRGAN I VINTERFERIEN! (14.2.2018)
Vandreutstilling «Mens landet forsvinner» (13.2.2018)
Ein bortgøymt tone (13.2.2018)
Åpent møte om lokale kulturminner 21.februar (13.2.2018)
Forslag på "Årets medmenneske" ? (13.2.2018)
Felles samling for kommunestyrene i Vikna og Nærøy 15. og 16.februar (12.2.2018)
Navnekomiteen foreslår Nærøysund (5.2.2018)
Tilskuddskurs for lag og foreninger i Nærøy kommune (24.1.2018)
Vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 (12.1.2018)
Pårørendeundersøkelse (12.1.2018)
Adressering i Nærøy kommune (28.12.2017)
Halvdan Sivertsen til Kolvereid (18.12.2017)
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)