Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre?
Publisert: 10.10.2017 av Camilla Maria Vågan

Nærøy kommune arbeider med en kulturminneplan, som skal gi oss en oversikt over kulturminnene i kommunene og som skal beskrive hvordan vi skal prioritere arbeidet innenfor kulturminnevernet i årene framover.
Til dette arbeidet trenger vi din hjelp, - og håper at du kan gi oss innspill til hvilke kulturminner som det vil være viktig å sette fokus på.


Planen som vi skal lage er en temaplan som skal inneholde en kartlegging av ulike kulturminner, samt en tiltaksdel som skal si noe om hvordan vi skal ta vare på kulturminnene og hvordan vi skal formidle verdien av disse.

Gjennom ulike digitale verktøy har kommunen god oversikt over registrerte kulturminner eks. arkeologiske gravminner, men vi trenger innspill fra dere på om det finnes kulturminner som ikke er registrert eller kulturminner som dere mener at vi skal fokusere mere på. Dette kan være bygninger som ble brukt til bestemte områder på en gård, bruer, ferdselsveier m.m.

En kulturminneplan er viktig for å kunne ha en god oversikt over kulturarven i kommunen vår, for forvaltningen som skal planlegge og tilrettelegge arealer og områder, og ikke minst for å kunne sette i verk tiltak for å bevare, vedlikeholde og formilde kulturarven vår.

Har du innspill kan du sende en mail til: postmottak@naroy.kommune.no eller ta direkte kontakt med kontaktpersonen under.
Kontakt:
Camilla Maria Vågan - tlf.: 74 38 27 12 - Mob: 97 15 82 50 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Strømsnes bru stenges pga. bru utbedring. (14.8.2018)
Informasjonsmøte, planprogram felles kystsoneplan for Namdalen (9.8.2018)
Søk midler fra Østeviks minnefond (7.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)