Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Over 300 brannstasjoner åpner portene
Publisert: 14.09.2009 av

Over 300 brannstasjoner åpner portene for publikum under den årlige Brannvernuka 14. - 20. september. Det landsomfattende arrangementet skal inspirere barn og voksne til å gjennomføre brannøvelser og sjekke brannsikkerheten hjemme.

- Åpen dag på brannstasjonen har blitt en årlig tradisjon som mange gleder seg til. Det gir oss en fin anledning til å komme ut med et viktig brannforebyggende budskap nå som vi går inn i den tiden på året da antall boligbranner vanligvis øker, sier varabrannsjef Erling O. Hansen i Nærøy kommune.

Viktigheten av å ha brannøvelser er et hovedtema for Brannvernuka. Derfor er en nasjonal brannøvelse med over 1620 deltakende bedrifter, institusjoner, skoler og barnehager en del av kampanjen. Brannvesenet håper dette vil inspirere flere til å ha brannøvelser også hjemme i sin egen bolig. - Også i vårt distrikt er det mange som har meldt seg på den nasjonale brannøvelsen, opplyser Erling O. Hansen, men likevel vil vi i det lokale brannvernet oppfordre enda flere å melde seg på med egen brannøvelse.

- Alle barn har jevnlige brannøvelser i barnehagen og på skolen, og de fleste voksne har brannøvelse på jobb. Det burde være selvsagt at vi har brannøvelser hjemme også, der vi tross alt sover og oppholder oss mesteparten av tiden, sier Erling O. Hansen og minner om at mer enn åtte av ti dødsbranner skjer i boliger.

"Åpen brannstasjon" arrangeres på over 300 steder over hele landet. Her får både barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, brannbiler og slokkedemonstrasjoner er noe av det publikum kan oppleve. I tillegg vil det bli delt ut 90 000 aktivitetshefter og brannverncapser til barna.

Brannvernuka organiseres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring. På landsbasis dekker kampanjen 336 kommuner fordelt på 221 deltakende kommunale og interkommunale brannvesen. I tillegg deltar mange lokale If-kontor, el-tilsyn og sivilforsvarsavdelinger.

Lokalt er det, Vikna brannvesen og Leka brannvesen, i samarbeid med lokale representanter for If Skadeforsikring, som står for gjennomføringen av arrangementene.
"Åpen brannstasjon" foregår i vårt distrikt lørdag 19. september, henholdsvis på Kolvereid brannstasjon (på industriområdet) kl. 11.00 - 15.00, Rørvik brannstasjon kl. 10.00 - 13.00 og Leka brannstasjon kl. 10.00 - 13.00.


Oversikt over alle brannvesen som deltar og tid og sted for åpen brannstasjon, finnes på nettstedet www.brannvernuka.no. Her finnes også fylkesvise oversikter over alle virksomheter som deltar i Nasjonal brannøvelse.

Kontaktpersoner:
Nærøy brannvesen: Hege Bakken (414226529, Roy Arve Halsen (90914837), Erling O. Hansen (91650795).
Vikna brannvesen: Roger Bratland (95171528).
Leka brannvesen: Leif Pettersen (95826528).
Internettlink(er):
For mer informasjon, se her!
Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)