Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Svineinfluensa
Publisert: 07.08.2009 av Marit Elise Pedersen

Kommunens beredskap mot pandemisk influensa skjerpes nå ved gjennomgang av eksisterende planverk og konkretisering av aktuelle tiltak dersom smitte blir oppdaget lokalt.

Nærøy kommune har beredskap for eventuell utvikling av influensa i gjeldende planverk. Smittesituasjonen lokalt overvåkes fortløpende. Behov for - og tilgang på ressurser ved mulig stort sykdomsfravær i kommunens tjenester kartlegges for å kunne detaljplanlegge og iverksette nødvendige tiltak ved behov.

Ved spørsmål vedrørende svineinfluensa kan også helsesøstertjenesten i Nærøy kontaktes, tlf: 74 38 26 23(21), Mandag - fredag kl 10.00 - 14.00.

Vaksine
Det er foreløpig usikkert når vaksinen mot svineinfluensa kommer. Det er forespeilet både slutten av september og månedsskifte november /desember.
Når vi får vaksinen vil vi gi opplysning i lokale aviser og på Nærøy kommunes hjemmeside om vaksinasjonsdager og steder.

Hvordan begrense smitte av den nye influensaen?
Influensa A (H1N1) er en sykdom forårsaket av et nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opprinnelig var sykdommen en dyresykdom som smittet mellom svin i noen deler av verden. Nå smitter den mellom mennesker. Når viruset smitter fra menneske til menneske i store deler av verden, kalles utbruddet pandemisk influensa.

Ved å følge disse rådene kan du bidra til å begrense spredning av sykdommen.

1. Bruk engangslommetørkle

2. Host eller nys i albuekroken

3. Vask hendene grundig og ofte

4. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

Hvis du mistenker at du er smittet
Har du fått symptomer på influensa som feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand?

Ta kontakt med lege eller legevakt via telefon for å unngå å smitte andre.
Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er avkreftet.
Avhengig av symptomene dine vil legen vurdere om du skal behandles med Tamiflu.

Beskytt andre mot smitte hvis du er blitt syk
Generell informasjon om sykdommen finnes på helsedirektoratets og folkehelseinstituttets nettsider. Følg lenke nedenfor.
Internettlink(er):
Myndighetenes nettsider om pandemisk influensa
Dokumentvedlegg:
Kontakt:
Marit Pedersen - tlf.: 74 38 26 37 - Mob: 99 25 96 15 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)