Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Grytbogen - mange muligheter
Publisert: 29.05.2018 av

Utvalg for drift og utvikling ønsker å se nærmere på potensialet og muligheter med kommunens eiendom Grytbogen. Utvalget ønsker i utgangspunktet en bred tilnærming før en snevrer seg inn til konkrete mål og tiltak.Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:
Rune Arstein, leder for utvalget drift og utvikling,
Lars Fredrik Mørch, Enhetsleder innvandringstjenesten
En representant fra Foldereid utmarkslag.
Skogbrukssjefen er sekretær for arbeidsgruppen.

Faun Naturforvaltning AS er engasjert for å bidra i oppstartsfasen. De har erfaring og kompetanse fra forskjellige utviklingsprosjekt og er utfordret til å komme med ideer, innspill og kanskje ser de nye muligheter for eiendommen og området. I et oppstartsmøte med idedugnad er det ønskelig at flere deltar og bidrar:
Utvalg for drift og utvikling, utvalget er styret for eiendommen.
Ansatte på drift og utviklingsavdelingen, flere har kjennskap til eiendommen.
Foldereid utmarkslag, eiendommen er med i og utmarkslaget.
Ordfører
Rådmann.

Har lag/foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner innspill til dette arbeidet, ta kontakt.
Kontakt:
Egil Solstad - tlf.: 74 38 26 85 - Mob: 95906702 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! (18.10.2018)
PRESSEMELDING, Idrettens Hederskveld 2018 (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak i Kommunedelplan for Kolvereid (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid (18.10.2018)
Høring og offentlig ettersyn – endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt (18.10.2018)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)