Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Grytbogen - mange muligheter
Publisert: 29.05.2018 av

Utvalg for drift og utvikling ønsker å se nærmere på potensialet og muligheter med kommunens eiendom Grytbogen. Utvalget ønsker i utgangspunktet en bred tilnærming før en snevrer seg inn til konkrete mål og tiltak.Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:
Rune Arstein, leder for utvalget drift og utvikling,
Lars Fredrik Mørch, Enhetsleder innvandringstjenesten
En representant fra Foldereid utmarkslag.
Skogbrukssjefen er sekretær for arbeidsgruppen.

Faun Naturforvaltning AS er engasjert for å bidra i oppstartsfasen. De har erfaring og kompetanse fra forskjellige utviklingsprosjekt og er utfordret til å komme med ideer, innspill og kanskje ser de nye muligheter for eiendommen og området. I et oppstartsmøte med idedugnad er det ønskelig at flere deltar og bidrar:
Utvalg for drift og utvikling, utvalget er styret for eiendommen.
Ansatte på drift og utviklingsavdelingen, flere har kjennskap til eiendommen.
Foldereid utmarkslag, eiendommen er med i og utmarkslaget.
Ordfører
Rådmann.

Har lag/foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner innspill til dette arbeidet, ta kontakt.
Kontakt:
Egil Solstad - tlf.: 74 38 26 85 - Mob: 95906702 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Søk midler fra Østeviks minnefond (7.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)