Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Grytbogen - mange muligheter
Publisert: 29.05.2018 av

Utvalg for drift og utvikling ønsker å se nærmere på potensialet og muligheter med kommunens eiendom Grytbogen. Utvalget ønsker i utgangspunktet en bred tilnærming før en snevrer seg inn til konkrete mål og tiltak.Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:
Rune Arstein, leder for utvalget drift og utvikling,
Lars Fredrik Mørch, Enhetsleder innvandringstjenesten
En representant fra Foldereid utmarkslag.
Skogbrukssjefen er sekretær for arbeidsgruppen.

Faun Naturforvaltning AS er engasjert for å bidra i oppstartsfasen. De har erfaring og kompetanse fra forskjellige utviklingsprosjekt og er utfordret til å komme med ideer, innspill og kanskje ser de nye muligheter for eiendommen og området. I et oppstartsmøte med idedugnad er det ønskelig at flere deltar og bidrar:
Utvalg for drift og utvikling, utvalget er styret for eiendommen.
Ansatte på drift og utviklingsavdelingen, flere har kjennskap til eiendommen.
Foldereid utmarkslag, eiendommen er med i og utmarkslaget.
Ordfører
Rådmann.

Har lag/foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner innspill til dette arbeidet, ta kontakt.
Kontakt:
Egil Solstad - tlf.: 74 38 26 85 - Mob: 95906702 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)