Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Publisert: 05.12.2017 av Eva Kristin Fuglmo Nubdal

Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 19. desember 2017.

Vedlagt ligger forslag til budsjett 2018 tekstdel og talldel, samt forslag til økonomiplan 2018-2021.

Forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter legges også ut til offentlig ettersyn.

Dokumentene er også utlagt ved kommunens servicekontor på rådhuset.

Eventuelle innspill sendes til Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller pr. mail til postmottak@naroy.kommune.no.
Dokumentvedlegg:
Årsbudsjett 2018.pdf
Budsjett talldel 2018.pdf
Budsjett 2018 - tekstdel.pdf
Økonomiplan 2018-2021.pdf
Økonomiplan 2018-2021_.pdf
Fastsetting av satser for foreldrebetaling i barnehage, skolefritidsordning og musikk- og kulturskolen.pdf
Vanngebyr 2018.pdf
Avløpsgebyr 2018.pdf
Slamgebyr 2018.pdf
Renovasjonsgebyr 2018.pdf
Feie- og tilsynsgebyr 2018.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)