Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Felles 17-maifeiring på Lauga!
Publisert: 03.03.2014 av Camilla Maria Vågan

Det planlegges en felles 17-maifeiring på Lauga for hele Nærøy kommune. Dette blir en historisk begivenhet med barne- og borgertog, korpsmusikk, taler, gudstjeneste og bekransing av bautaen til minne om stortingsmannen Georg Sverdrup.

I forbindelse med at Nærøy kommune feirer 50 år er det inngått et samarbeid med Lauga 2014 SA om en felles 17-maifeiring for hele kommunen på Lauga. 17-maitoget vil gå kl: 10:30 fra en oppstillingsplass før Val videregående skole og inn til bautaområdet på Lauga. Når toget ankommer Lauga vil det bli et offisielt program med musikk, taler, gudstjeneste og bekransing av Sverdrup-bautaen.
Dette offisielle programmet vil ikke vare lengre enn tre kvarter og arrangementet på Lauga i sin helhet vil dermed være ferdig i tidsrommet 12:10 til 12:30

Etter avtale med de lokale 17-maiarrangørene i hele kommunen er programmet lagt opp slik at etter at det offisielle programmet er ferdig på Lauga, kan disse gjennomføre lokale arrangementer i sin grend utover ettermiddagen. Derfor er det ikke fra kommunes side lagt opp til at det selges middag/annen bespisning etter det offisielle programmet. Vi vil sammen med de lokale arrangørene annonsere tidspunkt for når de lokale arrangementene starter i ute i grendene og på Kolvereid.

Det vil i år ikke bli holdt gudstjenester i noen av kirkene i Nærøy. Dette blir erstattet med en mindre gudstjeneste ved Prost Brit Karin Theimann , som en del av det offisielle programmet ved bautaområdet.

Alle skolebarn vil bli fraktet fra sine respektive skoler og inn til oppstillingsplassen for toget på Val, sammen med valgte foreldrerepresentanter/kontaktpersoner fra hver skole. Alle barnehager vil også oppfordres til å delta i toget, men det vil ikke bli lagt opp til noen felles befraktning for barnehagene fra kommunens side.
Korps fra hele Nærøy vil bidra med musikk i toget og alle innbyggere oppfordres til å delta sammen med barna i dette historiske toget.

Det er en stor oppgave å planlegge det trafikkmessige opplegget rundt dette arrangementet og det vil legges opp til anviste parkeringsområder, hovedsakelig på Val videregående sitt område. For at alle skal finne god parkering, kunne delta i toget og av sikkerhetsmessige årsaker er vi avhengige av at alle beregner god tid for når man beregner ankomst/avgang fra/til Lauga - området denne dagen. Etter et nærmere bestemt tidspunkt før toget starter vil det ikke bli mulig å kjøre inn i området. Derfor er det viktig at alle følger med på oppslag og annonsering om tidspunkt for når området er åpent for parkering og ev. gjennomkjøring.

Program og ytterligere informasjon blir offentliggjort fortløpende på kommunens hjemmeside og i kommunens informasjonsside i Ytringen. Program blir også publisert med oppslag rundt omkring i hele kommunen.

Velkommen til en historisk 17-maifeiring på Lauga!
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Strømsnes bru stenges pga. bru utbedring. (14.8.2018)
Informasjonsmøte, planprogram felles kystsoneplan for Namdalen (9.8.2018)
Søk midler fra Østeviks minnefond (7.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)