Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Refleks redder liv!
Publisert: 19.10.2017
I forbindelse med nasjonal refleksdag oppfordrer vi alle til å bruke refleks. Vi deler ut reflekser til alle våre ansatte og til alle elever ved Nærøy ungdomsskole.
Adressetildeling i Nærøy kommune
Publisert: 19.10.2017
Områdene fra Abelvær, Indre Nærøy, Marøya, Måneset, Eidshaug og hele Austra har nå fått tildelt offisiell adresse. De resterende områdene kjøres nå ut fortløpende pr. brev til alle adressater.
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre?
Publisert: 10.10.2017
Nærøy kommune arbeider med en kulturminneplan, som skal gi oss en oversikt over kulturminnene i kommunene og som skal beskrive hvordan vi skal prioritere arbeidet innenfor kulturminnevernet i årene framover. Til dette arbeidet trenger vi din hjelp, - og håper at du kan gi oss innspill til hvilke kulturminner som det vil være viktig å sette fokus på.
Borgerlig vigsel
Publisert: 09.10.2017
Fra 1. januar 2018 overføres ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene. Lovendringene innebærer at vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.
Kulturprisen 2017-Nærøy kommune
Publisert: 06.10.2017
Nærøy kommunes Kulturpris deles ut årlig. Utvalg for oppvekst- og kultur ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris 2017. Skriftlige forslag, med begrunnelse sendes Nærøy kommune, innen 10.november 2017
Utlysning av NUR - midler for høsten 2017
Publisert: 06.10.2017
Nærøy ungdomsråd lyser ut NUR - midler for høsten 2017, med søknadsfrist 3. november 2017. Nærøy ungdomsråd tildeler midler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig.
Influensavaksinering høsten 2017
Publisert: 06.10.2017
6 - 8 november er det influensavaksinering på Kolvereid Helsestasjon, fra kl.09.00-15.00.
Igangsatt planarbeid for "Furuhaugen"
Publisert: 06.10.2017
Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av av reguleringsplan for Furuhaugen i Nærøy kommune.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs