Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Ras på Fv 771 ved Årsetfjorden
Publisert: 25.04.2018
Ca. 50 meter av veibanen ved Kvernan, på strekninga Saltbotnkorsen - Bogen, har rast ut pga. steiras.
Jernskrotaksjon
Publisert: 23.04.2018
Årets jernskrotinnsamling vil foregå i tidsrommet 30. april - 25. mai. Det vil bli plassert containere på 13 steder i kommunen, ca 11 dager på hvert sted.
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner
Publisert: 16.04.2018
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 og 12-10 legges oppheving av 2 reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Utvalg for drifts- og utviklingssaker 10.04.2018. For mer informasjon se link:
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum
Publisert: 16.04.2018
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for del av Ottersøy sentrum, planID 2017009, ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Utvalg for drifts- og utviklingssaker 10.04.2018. Plandokumenter er revidert i henhold til vedtak. For mer informasjon se link:
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd
Publisert: 13.04.2018
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy kommune har i møte den 10.04.2018, sak nr. 39/18 med hjemmel plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 vedtatt å legge konsekvensutredning for Masseuttak/steinbrudd i Hagan til offentlig ettersyn. For mer informasjon se link:
Norskprøve i mai 2018
Publisert: 12.04.2018
Tirsdag 29. mai er det norsk muntlig prøve og onsdag 30. mai er det norsk skriftlig prøve ved voksenopplæringen i Nærøy.
Elgjakt Grytbogen 2018-2020
Publisert: 10.04.2018
Elgjakt i Grytbogen er ledig for perioden 2018-2020. Jakta deles i tre perioder og tilbys tre forskjellige jaktlag. Jakta er i utgangspunktet forbeholdt jaktlag fra Nærøy kommune (inntil to personer kan ha bostedsadresse utenfor Nærøy). Søknadsfrist 7. mai 2018.
Overhold båndtvangen!
Publisert: 10.04.2018
Fra 1.april er det båndtvang for alle hunder. Husk at båndtvangen gjelder på alle områder, - fra fjære til på fjellet. Båndtvangen er til for å sikre vilt og husdyr, og Nærøy kommune oppfordrer alle til å vise hensyn slik at beitende dyr får gå uforstyrret og trygt.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs