Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget
Publisert: 11.10.2018
I hht lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn: Sinkaberg Hansen AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget / Sagbugta øst for Simlestraumen i Nærøy kommune.
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune
Publisert: 05.10.2018
Arbeidsutvalget hadde møte i Namsos 27 og 28 september der ble det underskrevet tilråding vedrørende senterstruktur i Nærøysund kommune.
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser
Publisert: 01.10.2018
Fra 01.10.18 er det nye priser på reisevaksiner og øvrige vaksiner.
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya
Publisert: 25.09.2018
Iht. PBL § 12-8 kunngjør Arkplan AS herved oppstart med detaljregulering for området «Smevikaunet II» på Marøya i Nærøy kommune. For mer informasjon:
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver
Publisert: 25.09.2018
Nærøysund kommune forsterker kommunikasjonsarbeidet med egen omdømmerådgiver. Morten Wengstad har takket ja til stillingen.
Overføring av møte på Kommune-TV
Publisert: 06.09.2018
Fellesnemndas møte 07.09.18 vil bli overført direkte på Nærøy kommunes nett-TV.
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden
Publisert: 05.09.2018
Nå har arbeidet med å rydde bort stein og masser fra vegen i Nærøy startet.
HUNT EN HELSE
Publisert: 28.08.2018
HUNT En Helse er et tilleggsprosjekt i HUNT4, som skal studere sammenhengen mellom menneskers og dyrs helse. Vi inviterer deltakere i HUNT4 som eier og har regelmessig kontakt med noen av de følgende dyrene: hund, hest, storfe, gris eller sau. Prosjektet innebærer at du sender inn prøver av dyrenes avføring.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Link til Kommune TV
Internkurs