Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
«Årets medmenneske»
Publisert: 16.05.2018
Formannskapet har vedtatt å tildele prisen «Årets medmenneske» for 2018 til Anita og Johan Marø.
Bredbånd i Nærøy - Høring
Publisert: 09.05.2018
Nærøy kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig.
Utlysing av treningstider 2018/2019
Publisert: 08.05.2018
Det nærmer seg tida for å begynne å planlegge et nytt aktivt år.Treningstider skal fordeles etter ønsker og behov så langt det lar seg gjøre! Nærøy kommune leier ut Nærøyhallen - Gymsal Mangfoldshuset, gymsal og svømmebassenget ved Kolvereid Skole.
Utlysning av NUR midler våren 2018
Publisert: 07.05.2018
Nærøy ungdomsråd tildeler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig. Tiden for søknad og tildeling nærmer seg.
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse
Publisert: 06.05.2018
Det vil i mai bli gjennomført en innbyggerundersøkelse blant innbyggere på Austra om eventuell grensejustering.
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan
Publisert: 27.04.2018
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Teplingan grustak gnr/bnr 134/1 i Nærøy kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig råstoffutvinning. Grustaket er tidligere regulert i reguleringsplan for Teplingan Grus AS, vedtatt 10.4.2003.
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt
Publisert: 27.04.2018
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy vedtok den 10.04.2018 i sak nr. 36/18 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-14 å sende forslag til reguleringsendring av reguleringsplan "Tennfjord hyttegrend" ut på høring. For mer informasjon se link:
Jernskrotaksjon
Publisert: 23.04.2018
Årets jernskrotinnsamling vil foregå i tidsrommet 30. april - 25. mai. Det vil bli plassert containere på 13 steder i kommunen, ca 11 dager på hvert sted.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs