Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Spillemidler 2017 -Nærøy kommune
Publisert: 10.10.2016
Det kan søkes om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet. Søknadsfrist er 15.november
Nærøy folkebibliotek
Publisert: 05.10.2016
I oktober stiller Monica Viken ut sine flotte akryl-bilder. Tema for utstillingen er medmenneskelighet og følelser. Dette er en salgsutstilling.
Kommunereformen - status
Publisert: 30.09.2016
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i dag kommet med sin tilråding om framtidig kommunestruktur i Nord-Trøndelag. I anbefalingen gis det ikke føringer for kommunesammenslåing mellom Vikna og Nærøy, men det anbefales at Lund overføres til nye Namsos kommune og at det foretas en grensejustering på Austra.
Årets TV-aksjon blir i år 23 oktober og pengene går til Røde Kors
Publisert: 29.09.2016
Bli med på å gjøre en forskjell. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. Røde Kors er flere steder en av få hjelpeorganisasjoner som slipper til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til mennesker i svært sårbare situasjoner. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.
Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet
Publisert: 29.09.2016
Personer over 70 år har høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen. Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.
Verdensdagen for psykisk helse
Publisert: 21.09.2016
Invitasjon til ansatte i Nærøy og Vikna kommune samt elever og ansatte i ungdomsskoler og videregående skoler
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsplan – Osan settefiskanlegg
Publisert: 16.09.2016
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar Nærøy kommune å sende reguleringsplan "Osan settefiskanlegg" ut på høring og utlegg til offentlig ettersyn.
MELDING OM OPPSTARTET PLANARBEID FOR «REGULERINGSPLAN SKILLINGSTAD».
Publisert: 16.09.2016
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 24/8 og 24/6 i Nærøy kommune.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs