Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Hva skal den nye kommunen hete?
Publisert: 12.01.2018
Kommunene Nærøy og Vikna skal sammenslås fra 2020. Skal den nye kommunen hete Ytre Namdal, Nærøy, Nærøysund eller Folla/Folda?
Vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Publisert: 12.01.2018
Kommunestyret vedtok 19.desember 2017 budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018 - 2021. Her defineres rammer og prioriteringer for kommunens drift.
Pårørendeundersøkelse
Publisert: 12.01.2018
Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.
Søk Drømmestipend
Publisert: 10.01.2018
Ønsker du å bli Nærøys kandidat til Drømmestipendet 2018? Ta kontakt med Nærøy kulturskole
Invitasjon til felles samling om Spillemiddelordningene 17.01.18 kl.18.00-21.00
Publisert: 05.01.2018
Har laget ditt planer om å bygge nye eller renovere anlegg og kulturbygg i nærmeste tid? Lag og foreninger inviteres til felles gjennomgang av spillemiddelordningene onsdag den 17.01.18 kl.18.00 i Nærøy kulturhus, Kommunestyresalen.
Idedugnad
Publisert: 05.01.2018
Bli med på idedugnad for å finne de beste tiltakene for å få ungdom og unge voksne i arbeid og aktivitet!
Adressering i Nærøy kommune
Publisert: 28.12.2017
Alle de 10 områdene i Nærøy kommune har nå fått tildelt adresser, og vi gjennomfører nå de siste registreringene. Vi har mottatt mange henvendelser om adressetilleggsnavn og disse søknadene vil nå behandles.
Fylkesveg 770 - Varsel om oppstart planarbeid gang og sykkelveg Marøya
Publisert: 20.12.2017
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med Nærøy kommune og Vikna kommune, i gang med å lage reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv.770.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs