Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
Publisert: 15.12.2017
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018
Publisert: 13.12.2017
Det er nye åpningstider på gjenvinningsstasjonen på Kolvereid for 2018. Det vil være åpent tirsdager og torsdager kl. 14.00-18.00. Se vedlegg for mer info.
Grensejustering Lund
Publisert: 07.12.2017
Fylkesmannen i Nord - Trøndelag har sendt ut et høringsdokument vedr. grensejustering Lund. Kommunens frist til å komme med et høringssvar er 31.01.2018, hvor rådmannens forslag til innstilling blir behandlet i formannskapet 11.desember og i kommunestyret 19.desember.
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Publisert: 05.12.2017
Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 19. desember 2017.
Peacepainting
Publisert: 29.11.2017
Kolvereid barneskole tar del i Peacepainting-arbeidet som er et likeverd- og fredsarbeid. Elevene i 7.klasse har gjennom de siste månedene vist sine beskjeder via visuell og skriftlig aktivitet på utstillinger i kommunen.
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Publisert: 24.11.2017
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Nærøy kommune har behov for støttekontakter
Publisert: 24.11.2017
Er du gutt/ung mann og interessert i å være STØTTEKONTAKT?
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg
Publisert: 21.11.2017
Rådmannen har i sak 326/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtatt endring i reguleringsplan for Osan settefiskanlegg. Område for ekstra kai er reguleret inn. Det er gjort endringer i planbestemmelsen som følge av innspill fra NTNU vitenskapsmuseet. Planbestemmelsen er oppdatert slik at benevnelsene til byggeområdene er i samsvar med plankart. Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglementet for Nærøy kommune pkt. 8.6.1 For mer info se link.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs