Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Utvidet søknadsfrist for ferievikar helse og sosialavdeling
Publisert: 23.02.2017
På grunn av få søkere er fristen for å søke som ferievikar ved helse og sosialavdelingen forlenget til 24.03.17. Utlysningsteksten finner dere under ledige stillinger på hjemmesiden
Utlysning av NUR midler våren 2017
Publisert: 15.02.2017
Nærøy ungdomsråd tildeler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig. Tiden for søknad og tildeling nærmer seg.
Søknadsfrist for barnehageplass for året 2017/2018 er satt til 1. mars 2017.
Publisert: 15.02.2017
Søknadsfristen for plass i barnehager for året 2017/2018 er 1.mars.
Støtte til 17.mai arrangement 2016 og 2017
Publisert: 15.02.2017
Lag og foreninger/FAU som har hatt husleieutgifter på 17.mai arrangement kan søke om støtte.
NÆRØY MUSIKK- OG KULTURSKOLE - UTLYSING AV ELEVPLASSER 2017/2018
Publisert: 13.02.2017
Nærøy musikk og kulturskole lyser ut elevplasser for nytt skoleår.
Container for glass og metall - Kolvereid
Publisert: 10.02.2017
Fra fredag 10.februar vil containeren for glass og metall være å finne på parkeringsplassen rett overfor rådhuset. Husk at det er kun glass og metallembalasje som skal i den, - alt annet skal fortsatt leveres på gjenvinningsstasjonen.
Nærøy markerer samejubileet Tråante 2017
Publisert: 06.02.2017
I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim. Samejubileet markeres over hele Sàpmi. Nærøy kommune vil bidra til å synliggjøre samisk kultur, historie, språk og næring gjennom hele året.
Tilskudd skogsdrift og skogsveger 2017
Publisert: 02.02.2017
Tilskuddsordningene for 2017 er fastsatt av Fylkesmannen. Det ingen store endringer i forhold til 2016. Det gis tilskudd til drift med taubane, alternative transportløsninger, manuell hogst, lang transport, tiltak i mellomvanskelig terreng og bygging av skogsbilveger og forsterka traktorveger.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs