Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018
Publisert: 11.07.2018
Sommeråpning i juli og august: Mandag og fredag: 10.00 - 14.00 Tirsdag og torsdag: 14.00 - 19.00 Åpningstider under Kolvereid-dagene: Torsdag 9. august: 12.00 - 19.00 (åpning kunstutstilling kl. 13.00) Fredag 10. august: 10.00 - 15.00 Lørdag 11. august: 10.00 - 14.00 Velkommen innom!
SOMMERHILSEN FRA HUNT4
Publisert: 04.07.2018
HUNT4 kommer til Nærøy 27.august og vil ha feltstasjon i DPS-bygget frem til 4.oktober.
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune?
Publisert: 29.06.2018
Nå lanserer vi et nytt nettsted med informasjon for innbyggere, ansatte og alle andre som ønsker å vite mer om prosessen.
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS
Publisert: 29.06.2018
Val Vgs. AS søker om tillatelse til akvakultur av flere arter på lokalitet 12668 Astridholmen i Nærøy kommune. Lokaliteten er fra før godkjent for akvakultur av makroalger. Lokaliteten var tidligere godkjent for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, den tillatelsen er nå slettet. For mer informasjon se link:
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen
Publisert: 29.06.2018
Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid), Flatanger og Osen - utvidet med kommunene Roan, Åfjord og Bjugn - har i førstegangsbehandling gjort likelydende politiske vedtak om å legge planprogrammet for Kystsoneplan for Namdalen ut til høring og offentlig ettersyn.
Barnevernvakt
Publisert: 25.06.2018
Det er ett interkommunalt samarbeid om barnevernvakt på helg.
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen.
Publisert: 20.06.2018
Miljøtjenesten(TPU) får nå etterlengtet løft. Det er lagt ut et prosjekt på anbud, der Nærøy kommune ønsker å få inn tilbud på bygging av nye moderne leiligheter tilpasset Miljøtjenestens behov.
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18
Publisert: 19.06.2018
Ifb. med møtet i kommunestyret 21.06.18 vil det bli følgende endringer:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs