Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Skogdag/-kurs for nye skogeiere
Publisert: 11.11.2017
Nye skogeiere inviteres til gratis kurs/skogdag lørdag 18. nov. Tema; Hvordan få best mulig lønnsomhet ut av din skog? Målsettingen er at skogeiere bedre forstår verdien av egen skog , og hvilke tiltak som er de viktigste. Kurset er utarbeidet og gjennomføres av Skogbrukets kursinstitutt (SKI).
«Julesongkveld» med Oddgeir Bruaset
Publisert: 10.11.2017
Oddgeir Bruaset gjester Nærøy og skal avholde 3 «Julesongkvelder» på 4 ulike steder.
Prosjektleder Kystsoneplan Namdal 100 % stilling
Publisert: 10.11.2017
Prosjektleder for Kystsoneplan Namdal Vi søker etter prosjektleder for utarbeidelse av felles kystsoneplan for kystkommunene Osen, Flatanger, Nye Namsos (Namsos, Namdalseid, Fosnes), Høylandet, Nærøy, Vikna, Leka. Du har planleggingskompetanse og innsikt i plan- og bygningsloven. Du har dessuten gode samarbeidsevner og evne til å avdekke/avklare ulike interesser. Stillinga vil være knyttet til Namdal regionråd, som opprettes fra 1/1-2018, der Namsos er vertskommune. For full stillingsannonse se vedlegg under.
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage
Publisert: 31.10.2017
I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å øke satsen for foreldrebetaling i barnehagen.
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen
Publisert: 30.10.2017
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-17 varsles oppstart av endring av arealformål i kommuneplanens arealdel 2016-2024 for Nærøy kommune. Arealformålet i Kolvereidvågen foreslås endret fra FFFN-område til FFFNA. Forslag til endring vil føre til at anlegg for akvakultur kan etableres innenfor området. For mer info se link under
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde
Publisert: 27.10.2017
Utvalg for drifts- og utviklingssaker vedtok i møte 17.10.2017 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Svaberget industriområde ut til offentlig ettersyn. For mer info se link under.
Kors på halsen
Publisert: 25.10.2017
Høsten er her, og Kors på halsen har for tiden en økning i antall henvendelser. Det har vært spesielt fokus på mobbing de siste ukene, noe vi vet at mange barn er berørte av.
Adressetildeling i Nærøy kommune
Publisert: 19.10.2017
Områdene fra Abelvær, Indre Nærøy, Marøya, Måneset, Eidshaug og hele Austra har nå fått tildelt offisiell adresse. De resterende områdene kjøres nå ut fortløpende pr. brev til alle adressater.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs