Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Offentlig ettersyn: Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2020
Publisert: 05.12.2016
Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020, legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 16.12.16.
Påmelding til UKM 2017 fra 1.desember
Publisert: 02.12.2016
1.desember åpner påmeldingen til UKM 2017 UKM (Ung kultur møtes) er en åpen arena hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.
Oppstart av navnesak i Nærøy kommune
Publisert: 01.12.2016
Kartverket har i forbindelse med adresseringen av vegnavn i kommunen, bedt kommunen om å kunngjøre oppstart av navnesak for å fastsette skrivemåten på tre navn. Du kan gi ditt innspill innen 20.desember 2016.
Vegnavn i Nærøy
Publisert: 01.12.2016
Nærøy formannskap vedtok den 3.november endelige navn på veger og områder i Nærøy kommune. Dette etter tilråding fra Stednavntjenesten i Midt-Norge og omfattende høringsprosess gjennom flere runder.
Tilbud om HPV-vaksine
Publisert: 28.11.2016
HPV vaksine tilbys til kvinner født i 1991 eller senere. Vaksinen består av 3 doser og er gratis. Ta kontakt med helsestasjonen for avtale.
Høring - Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS - søknad om arealendring på lokaliteten Lille Kvitholmen
Publisert: 25.11.2016
Høring - Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS - søknad om arealendring på lokaliteten Lille Kvitholmen Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS driver produksjon av laks på en rekke lokaliteter i sjøområdene mellom Osen og Leka. Selskapene søker nå om tillatelse til arealendring på lokaliteten Lille Kvitholmen.
Varsel om mulig vedtektsendring i Kolvereid barnehage, og auke i foreldrebetaling i kommunale barnehager fra og med 2017
Publisert: 23.11.2016
Nærøy kommune foreslår i budsjettet for 2017 en vedtektsendring i Kolvereid barnehage om å holde sommerstengt. I tillegg ligger det forslag om endring i foreldrebetaling for kommunale barnehager
Igangsatt planarbeid for «Svaberget industriområde»
Publisert: 08.11.2016
Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Svaberget industriområde. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å etablere næringsarealer for videreutvikling av settefiskanlegg. Forslagsstiller er Sinkaberg Hansen.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs