Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Heimkjær
Publisert: 23.09.2016
Er du bosatt, student eller på besøk i Trondheim og interessert i Namdalen? Kom og mingle!
Verdensdagen for psykisk helse
Publisert: 21.09.2016
Invitasjon til ansatte i Nærøy og Vikna kommune samt elever og ansatte i ungdomsskoler og videregående skoler
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsplan – Osan settefiskanlegg
Publisert: 16.09.2016
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar Nærøy kommune å sende reguleringsplan "Osan settefiskanlegg" ut på høring og utlegg til offentlig ettersyn.
MELDING OM OPPSTARTET PLANARBEID FOR «REGULERINGSPLAN SKILLINGSTAD».
Publisert: 16.09.2016
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 24/8 og 24/6 i Nærøy kommune.
Resultat av opptellingen for kommunereformen og Lund-avstemningen
Publisert: 13.09.2016
Det var 47,46% valgdeltakelse i Nærøy når det gjelder avstemningen ifb. med kommunereformen. 67,85% stemte JA til sammenslåing med Vikna, mens 31,36% stemte NEI. Når det gjelder Lund-avstemningen, så var valgoppslutningen 80%. 67,5% stemte JA til sammenslåing med Namsos, mens 30% stemte NEI.
Opptalte forhåndsstemmer
Publisert: 12.09.2016
Av opptalte forhåndsstemmer er det i alt 288 godkjente stemmer. Av disse har 162 stemt JA til sammenslåing og 126 har stemt NEI til sammenslåing. Opptelling av ordinære stemmer i Nærøy foregår fra kl: 18:00. Resultatet blir publisert på vår hjemmeside og på kommunens facebookside.
Info fra Nærøy brann- og redningsvesen
Publisert: 12.09.2016
Derfor bør du ikke lade mobilen når du sover
Utlysning av NUR - midler for høsten 2016
Publisert: 09.09.2016
Nærøy ungdomsråd lyser ut NUR - midler for høsten 2016, med søknadsfrist 15.oktober.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs